I Dagtilbuddet Valhalla og Paletten er der etableret en overgangsbestyrelse med 5 forældrerepræsentanter fra hver afdeling. 

Overgangsbestyrelsen skal bl.a. arbejde med, hvordan en fælles bestyrelse skal sammensættes i fremtiden.
Forældrebestyrelsens medlemmer er valgt for to år af gangen og vælges på et forældremøde i efteråret.
Derudover er der valgt medarbejderrepræsentanter fra de to afdelinger.

Områdelederen deltager i møderne som sekretær. Der afholdes 4-5 møder årligt.

Hver afd. har deres eget forældreråd og herfra er der 2 repræsentanter, som er med i den fælles forældrebestyrelse.

Publiceret 11-07-2019