Konsulenter:

Pædagogisk psykologisk rådgivning - i daglig tale PPR - er en rådgivning under Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune.
PPR har til opgave at støtte børn med særlige behov og deres familier.
PPR arbejder med børn i alderen 0 - 18 år samt deres familier og andre voksne, og i PPR arbejdes der primært med de voksne omkring børnene og de voksnes betydning for børnenes udvikling.

I Valhalla samarbejder vi med talekonsulent, fysioterapeut og psykolog fra PPR.

De kommer jævnligt i huset, og personalet bruger dem til rådgivning og sparring. Derudover deltager de i stafetlog-møder sammen med forældre og personale i de tilfælde, hvor det er nødvendigt.

Publiceret 09-07-2019