Personalet i Valhalla

Vi har i Valhalla valgt at have flest pædagoger ansat og minimum 2 pædagoger på hver aldersopdelt gruppe.

Vi har en høj grad af efter-videreuddannelse indenfor hele personalegruppen bl.a. indenfor relation og nærvær – ICDP. Derudover er en del af personalet efteruddannet indenfor specifikke interesseområder så som motorik, natur, sprog og IT.

De voksne der er tilknyttet den aldersopdelte gruppe, følger så vidt det er muligt børnene gennem hele deres tid i Valhalla.

I Valhalla har vi valgt at have ansatte som hjælper det pædagogiske personale med nogle af de praktiske opgaver bl.a. som sekretær, pedel, rengøring og køkkenassistenter.

Herunder kan du se personalet:

Pædagogisk leder:

Hanne

Sekretær:

Eva

Pædagog:

Anna Marie

Pædagog:

Bente

Pædagog:

Bethina

Pædagog og afd. leder:

Dorte

Pædagog:

Hyben

Pædagogmedhjælper:

Jette

Pædagogmedhjælper:

Lene H

Områdeleder:

Ane Nørgaard

Pædagog:

Lone

Pædagog:

Majbritt

Pædagogisk assistent:

Marianne

Pædagog:

Karina

 

 

Køkken:

Tina & Lene

Rengøring:

Kirsten

Pedel:

Flemming

Publiceret 25-07-2016