Sprogvurdering

I Skive kommune bliver alle børn sprogvurderet som 3 årige og igen før skolestart, dette varetages i Valhalla af de 2 sprogkoordinatorer.

Sprogvurdering på de forskellige alderstrin kan bl.a. være pædagogens redskab til at styrke det enkelte barns sproglige udvikling i dagtilbuddet. Sprogvurderingen består af en række billedmateriale og et spørgeskema.

 

TOPI

Skive kommune besluttede i 2017 at indføre systematisk trivselsvurdering for alle børn i kommunale dagtilbud, for at have fokus på børns trivsel, udvikling, sundhed og læring.

Alle dagtilbud skal 4 gange om året screene alle børns trivsel.

Såfremt et barn 1 måned efter vurdering stadig ikke er i trivsel, indkaldes forældrene til en snak.

 

Læs mere på Skive kommunes hjemmeside.

Publiceret 04-02-2020