Sprogvurdering

I Skive kommune bliver alle børn sprogvurderet som 3 årige, dette varetages i Valhalla af de 2 sprogkoordinatorer.

De børn der som 3 årige falder ind under en særlig indsats bliver sprogvurderet igen som 5 årige.

Sprogvurdering på de forskellige alderstrin kan bl.a. være pædagogens redskab til at styrke det enkelte barns sproglige udvikling i dagtilbuddet. Sprogvurderingen består af en række billedmateriale og et spørgeskema. Forældrene modtager en e-mail med link til forældreskemaet som derefter bedes besvaret.

Publiceret 25-07-2016