Sprogvurdering

I Skive kommune bliver alle børn sprogvurderet som 3 årige og igen før skolestart, dette varetages i Valhalla af de 2 sprogkoordinatorer.

 

Sprogvurdering på de forskellige alderstrin kan bl.a. være pædagogens redskab til at styrke det enkelte barns sproglige udvikling i dagtilbuddet. Sprogvurderingen består af en række billedmateriale og et spørgeskema.

Publiceret 11-07-2019