Stafetloggen er elektronisk og er tilgængelig for forældre gennem deres Nem-Id.

Stafetlog bruges til at have fokus på en opmærksomhed, samt sikre samarbejde og de gode overgange.

Stafetlog er et redskab der bruges i Skive Kommune.
Eksempel på en stafetlog kan ses på www.skive.dk.

I Valhalla er stafetlog et redskab vi bruger til at have fokus på børns udvikling sprogligt, motorisk, socialt m.m. Vi starter kun stafetlog op i samarbejde med forældrene.

Stafetloggen er delt op i forskellige niveauer.

Vi bruger niveau 0, som en undersøgelsesfase, derefter har vi en samtale med forældrene, hvor vi sammen finder ud af, hvad vi er kommet frem til. Til mødet sammen med forældrene findes der ud af, om det er noget vi kan klare i Valhalla, ved hjælp af den ekspertise der er i huset og i samarbejde med forældrene, og der aftales handleplan og opfølgningsmøder, stafetloggen er nu i niveau 1.

Er der brug for, at der skal hjælp til fra vores samarbejdspartnere i PPR, laves der en samarbejdskontrakt til PPR og PPR afgør, hvem der skal deltage i stafetlogmøderne og evt. observere barnet, der bliver derefter aftalt et opstartsmøde med forældrene og stafetloggen er i niveau 2. Der vil i niveau 2 blive afholdt opfølgningsmøder sammen med PPR og forældrene. Det er barnets kontaktperson, der er stafetholder, og som sørger for at der bliver skrevet i stafetloggen. Stafetloggen bruges til at logge på samarbejde og aftaler. Når der ikke længere er en opmærksomhed på barnet, bliver stafetloggen lukket, er der stadig samarbejde omkring barnet ved skolestart, bliver stafetloggen med forældrenes samtykke overdraget til skolen, således at skolen kan fortsætte det arbejde, der er i gang i børnehaven.

Publiceret 09-07-2019