Aflevering og afhentning:

På Touch registreringstavlerne i forældrerummet, skal I selv tjekke jeres barn ind, når I kommer, samt tjekke dem ud, når I afhenter, husk ved indtjekning at skrive, hvis det er en anden end forældrene, der henter barnet.

 

Det er vigtigt at huske at registrere jeres barn ved aflevering og afhentning, da vi bruger registreringen, når vi på forskellige tidspunkter af dagen tjekker om alle børn er her.

 

I får en forældrefolder udleveret, som vejleder jer i brugen af systemet. Denne vil også ligge som PDF-fil på vores hjemmeside.

Vores sekretær er også altid villig til at hjælpe ved tvivlsspørgsmål.

Ved aflevering hjælper forældrene børnene, med at komme af tøjet, sætte madkasserne i køleskabet på de hylder, hvor der står madpakker og eftermiddagsmad samt lægge frugt/grønt i grøntskuffen. Husk tydeligt navn på madkasserne.

Afsked med jeres børn, skal foregå i Asegruppen, indtil kl.7.15. Derefter foregår det på grupperne.
Vi vil gerne at I kommer på jeres barns gruppe og siger godmorgen til en voksen, da det er dejligt for os at vide, at jeres barn er kommet.

Husk at gøre jeres afsked på gruppen så kort som muligt for barnets skyld og undgå at lave for mange ritualer.

 

Af hensyn til vores naboer, vil vi gerne bede jer om, at undlade ”farvel dyt”. Brug hellere lys/blinklys. Vi vil ligeledes henstille til, at I slukker motoren, når I går ind for at aflevere jeres barn. Det er forbudt, at parkere på kantstenen. Derfor henstiller vi til, at det heller ikke sker på Bjarkesvej.

 

Ved afhentning, vil vi gerne, at I siger farvel til en voksen, og at I er behjælpelige med, at børnene rydder op efter sig, både med det, de på tidspunktet leger med, og også i garderoben.

 

Omkring klokken 9 og 14 er der ofte mange børn i garderoberne, da nogle skal i udegruppen, nogle på tur og andre på deres grupper til formiddagsmad, eller vi kommer ind fra legepladsen, derfor kan det virke kaotisk når man lige kommer ind i Valhalla, da man træder direkte ind i garderoben. Sådan er det ikke hele dagen, men vi har tidspunkter, hvor der er meget pres i garderoberne, og indgangen til Valhalla.

Lågen:

For at komme ind i Valhalla skal I igennem en låge, som har forbindelse til vores legeplads.
Det er meget vigtigt for personalet og børnenes sikkerhed, at lågen er lukket rigtig og forsvarligt, når I kommer ind og ud af den.
Lågen skal altid lukkes efter jer, og slåen for oven skal være slået ned.
Dette for at sikre at børnene ikke selv kan åbne lågen og gå ud af legepladsen.
Det er også meget vigtigt, at I ikke lærer jeres barn, hvordan man kan åbne lågen.

Publiceret 04-02-2020