Fotografering/Videooptagelse:

Vi tager ofte billeder og engang imellem videooptagelser, til dokumentation af vores hverdag og specielle oplevelser. Ved barnets start giver i samtykke på DayCare sammen med resten af stamdata på barnet.

Gruppebilleder:

Tages hvert år af grupperne i november.
Det er en fotograf der tager billederne, og der er en egenbetaling på billedet.
Beløbet samt bestilling foregår igennem fotografen.

Facebook:

Valhalla har sin egen Facebook side, som bruges til at dokumentere vores aktiviteter. Vi tager ofte billeder og lægger op. Der bliver ikke lagt billeder op af børnene.

 

https://www.skive.dk/media/3291/politik_for_anvendelse_af_billeder_og_video_i_skive_kommunes_institutioner.pdf

 

Publiceret 13-02-2020