UDVIKLINGSPLAN

I løbet af børnehavetiden, vil der være krav og forventninger til jeres barn. Disse krav og forventninger, vil starte i det små og sværhedsgraden vil stige, med barnets alder. Denne udviklingsplan er udformet efter en generel betragtning. Det vil være forskelligt fra barn til barn, på hvilket niveau og hvilket tempo, de kan udfordres i og da børn ofte udvikler sig i ryk, vil de nedenstående punkter, være en vejledning, for hele børnehavetiden. For at udviklingen kan ske optimalt, vil det være nødvendigt, at I som forældre, også viser interesse for at samarbejde omkring de øgede forventninger og krav til jeres barn og at I bruger udviklingsplanen derhjemme, som rettesnor.

 

Barnet skal som 3-årig kunne:

 • Tage fodtøj af og på.

  • Skal selv kunne tage tøj og fodtøj af og på. Begynde at have interesse for at kunne lyne og knappe. Selv finde sit tøj frem.

 • Kunne føre en samtale.

  • Verbalt at kunne formulere sig, og deltage i samtale omkring et givent emne i samspil med andre.

 • Holde orden på sine ting i garderoben, madpakken o. lign.

  • Holde styr på sine ting i garderoben.

 • Lytte og vente på tur.

  • At være i en udvikling, hvor der gives plads til andre børn.

 • Turde være i centrum.

  • At børn tør stille sig frem og være midtpunkt til samling o. lign.

 • Tidligt skriftsprog.

  • Barnet viser begyndende interesse for at producere tidlig skriftsprog.

 

Barnet skal som 4-årig kunne:

 • Deltage i en gruppe og lære at samarbejde med de andre.

  • At være en del af fællesskabet.

 • Holde styr på sit tøj og vide, hvad de har med i tasken.

  • Genkende sit eget tøj og have kendskab til, hvad de har i tasken.

 • Tegne sig selv.

  • Tegne ”Nikolaj”: Have styr på kropsdele og ansigtet.

 • Aflæse og respektere andres grænser.

  • At se og forstå andres reaktioner, og forstå at et ”nej” er et ”nej”.

 • Yde hjælp og omsorg.

  • Reagere, hvis andre har brug for hjælp og vise empati.

 • Mestre at bruge en saks og have pincetgreb på en blyant.

  • Klippe efter en linje uden hjælp og holde rigtigt på en blyant.

 • Sige rim og remser og lege med ordene.

  • Bruge kendte rim og remser og selv finde på nye rim og remser.

 • Lære sange udenad.

  • Synge selvstændigt kendte sange.

 

Barnet skal som 5-årig kunne:

 • Vurdere tøj efter vind og vejr.

  • Skal kunne finde ud af, hvilket tøj, der skal bruges ved regnvejr, solskin osv.

 • Fordybe sig i en aktivitet, koncentrere sig uden at lade sig afbryde i en periode.

  • Ikke lade sig forstyrre og tabe koncentrationen, ved andre børns leg i nærheden.

 • Forstå og modtage en kollektiv besked, og handle derefter:

  • Fx. at få besked på at gå i garderoben, tage tøj på og gå på legepladsen – og at man så gør det.

 • Være kropsbevidst, have forståelse for højre, venstre, foran, bagved, kort, lang osv.

  • Have styr på egen krop i forhold til andre, sin egen styrke ved berøring af andre og placering, fx. i forhold til rækken eller lign.

 • Sætte ord på egne følelser og løse konflikter sprogligt.

  • At vise glæde og vrede og kunne fortælle, at man bliver vred, ved ikke bare at skrige/græde.

 • Kende sit eget navn og efternavn, samt at kende adresse og kunne skrive sit fornavn.

  • Skal kende og kunne skrive bogstaverne i sit eget fornavn, kende efternavn og adresse.

 • Interesserer sig for bogstaver og tal.

  • Begyndende interesse for at producere tidlig skriftsprog-børneskrift, og vise interesse for nærmiljøets skilte/logoer og få forståelse for skriftens betydning.

 • Klare toiletbesøg selv.

  • Tørre sig selv og kunne klare knapper og lynlåse selv.

 • Være opmærksom i trafikken, kunne gå længere ture og kunne cykle uden støttehjul.

  • Fx. at man ikke bare løber over vejen, når man er på tur.

  • At have forståelse for vej, fortov og hvordan man går i trafikken.

  • At have udholdenhed ved gåture

  • At kunne mestre balancen i forhold til at cykle på to hjul.

 • Gribe en bold.

  • Kan differentieres i forhold til alder, men ved 5 år, at kunne gribe en tennisbold.

Publiceret 13-02-2020