Hver aldersopdelt gruppe har en uge ad gangen, hvor de har krop og bevægelse som tema.
I denne uge tilrettelægges aktiviteter, der har fokus på bevægelse, da meget læring foregår gennem kroppen.
Vi har et stort og dejligt motorik rum, med mange forskellige motoriske redskaber, der kan give udfordringer på forskellige niveauer.
Vi har også et krop og bevægelses rum, med masser af gulvplads, så der er mulighed for bevægelse.
Vi har en motorisk udfordrende legeplads og et nærmiljø, hvor der er mulighed for andre bevægelses udfordringer.

Publiceret 09-07-2019