For at tilgodese arbejdet med de forskellige læreplaner, har vi et årshjul, som gør, at vi er opmærksomme på at komme igennem alle læreplanstemaer året rundt. Vi arbejder med sproglig opmærksomhed, sundhed – krop, kost og bevægelse, gode overgange, alsidig udvikling, sociale kompetencer, god samværskultur, kultur, og natur. Alle læreplanstemaer bliver prioriteret i løbet af året, således at vi sikre at alle børn har lige muligheder for deltagelse. Årshjulet bruges når vi som personale planlægger de aktiviteter, der skal laves med børnene. (link til årshjul)

Publiceret 25-07-2016