I hele vores pædagogiske personalegruppe er alle uddannet indenfor ICDP/RARRT, som er en relations og ressource tankegang.
Dette bruger vi i vores arbejde med alle børn.

Vi har stor fokus på at opbygge gode relationer og nærvær til alle børn, samt udvikle de ressourcer alle børn besidder.
Al læring foregår i en relation, og det er vores ansvar som voksne at have den gode relation til barnet.
Dette er bl.a. også grunden til at vi spiser i mindre grupper både til formiddagsmad og til frokost.
Til formiddagsmad arbejder vi pædagogisk med den gode relation, ved at have en lille aktivitet vi kan fordybe os i, mens vi spiser frugt.

Aktiviteten er noget der styrker et af læreplanstemaerne eller har fokus på fri for mobberi, eller er noget børnene er interesseret i.
Det er også til formiddagsmad, at vi taler om, hvad der skal ske i løbet af dagen.


Til alle måltider forsøger vi at have fokus på de børn vi sidder sammen med, samt se og anerkende hvert enkelt barn.

Publiceret 11-07-2019